Maylocnuocbknow - logo den

Giỏ hàng -

0
0
0 sản phẩm trong giỏ hàng
  3

  Công ty CP ĐT và ứng dụng công nghệ cao HCT nhận Giải thưởng Doanh nhân, Doanh nghiệp của năm

  Doanh nhân là người giải quyết các vấn đề cho người khác để kiếm lợi nhuận. Ở Việt Nam, doanh nhân là một từ được các phương tiện truyền thông sử dụng để xác định một tầng lớp gắn với thành phần kinh tế tư nhân và chủ nghĩa tư bản xuất hiện từ sau những năm 1990. Họ có một nền tảng kinh tế thành đạt và có những cống hiến nhất định cho xã hội.

  Vai trò chính của doanh nhân là xây dựng các doanh nghiệp, vận hành, phát triển chúng để làm ra hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Doanh nhân phải làm ra lợi nhuận và biết đóng góp cho xã hội. Các doanh nhân tập hợp trong một tầng lớp xã hội gọi là tầng lớp doanh nhân. Từ trước đến nay, doanh nhân Việt Nam chủ yếu cố gắng chiếm lĩnh thị trường nội địa. Nay đã bắt đầu có những đầu tư ra nước ngoài

  Doanh nghiệp hay doanh thương là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

  Cũng theo Luật Doanh nghiệp 2020 . giải thích, kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Như vậy, doanh nghiệp là tổ chức kinh tế vị lợi, mặc dù thực tế một số tổ chức doanh nghiệp có các hoạt động không hoàn toàn nhằm mục tiêu lợi nhuận.

  Vì vậy, giải thưởng doanh nhân doanh nghiệp của năm là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể đã có những đóng góp nổi bật cho xã hội trong năm đó.

  Vậy giải Doanh nhân, Doanh nghiệp của năm là giải thưởng dành cho những doanh nhân, doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp nổi bật trong năm đó.

  Ngày 10/1/2014 Công ty CP Đầu tư và ứng dụng Công nghệ cao HCT nhận giải thưởng doanh nhân doanh nghiệp của năm do BAN THƯỜNG VỤ PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC.

  Linh Phương

  Bài liên quan

  x
  0912067614
  Liên hệ