Maylocnuocbknow - logo den

Giỏ hàng -

0
0
0 sản phẩm trong giỏ hàng
  đổi mới và thươn g mại hoá công nghệ nano-2

  Đổi mới và Thương mại hoá công nghệ Nano

   Những đổi mới trong công nghệ nano đang tạo ra một cuộc cách mạng trong chế tạo và sản xuất, tạo ra các vật liệu và sản phẩm mới thông qua các quy trình mới cho các ứng dụng thương mại. Các sản phẩm mới dựa trên công nghệ nano với các đặc điểm mới tiếp tục phát triển và mang lại lợi ích cho xã hội. Là công nghệ có mục đích chung, công nghệ nano được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tất cả các lĩnh vực của xã hội, nhưng một số lĩnh vực như y học, năng lượng, xử lý môi trường, người máy, sản xuất, thương mại và khám phá không gian dự kiến ​​sẽ trải qua những bước phát triển bùng nổ. Trong bài báo này, chúng tôi đã phân tích chi tiết những ưu điểm, lợi ích, hạn chế và bất lợi của tiến bộ trong công nghệ nano đối với xã hội và thảo luận về lý do thất bại của mốc thời gian ước tính để hiện thực hóa các thế hệ tiến bộ khác nhau và đề xuất một khung thời gian sửa đổi cho dự kiến. đổi mới công nghệ nano. Dựa trên quan điểm kinh doanh, chúng tôi đã phát triển mô hình thương mại hóa sản phẩm/dịch vụ công nghệ nano và thảo luận về các cơ hội thương mại hóa công nghệ nano. Bài báo cũng phân tích chi tiết các thách thức thương mại hóa phổ biến mà các công ty công nghệ nano phải đối mặt bao gồm độ trễ thời gian, thung lũng chết, thiếu cơ sở hạ tầng, thiếu tiêu chuẩn để đánh giá, sự chậm trễ quan liêu, thiếu kinh phí và thiếu các chuyên gia được đào tạo, thương hiệu hình ảnh và sự ủng hộ của công chúng. Cuối cùng, chúng tôi đã đề cập đến cách thức sử dụng các chiến lược kinh doanh khác nhau của công ty để kinh doanh thành công các sản phẩm và dịch vụ công nghệ nano.

   

  Linh Phương

  Bài liên quan

  x
  0912067614
  Liên hệ